Портал на клиента

bg en

Разходомери MJK

Разходомери MJK

Номенклатурата включва електромагнитни разходомери и разходомери за открити канали за измерване на питейни и отпадни води, в пречиствателни станции, както и за редица други индустриални приложения.
Разходомерите на MJK точно измерват потока, контролират процесите и извършват различни изчисления, за да се осигури ефективно използване на ресурсите.

Лесен монтаж и инсталация
Защита на сигурността
Изключително точни методи за измерване