Портал на клиента

bg en

Свободно програмируеми контролери Danfoss

Свободно програмируеми контролери Danfoss

Свободното програмиране на контролерите MCX позволява електрониката да се адаптира най-точно към изискванията на конкретното приложение. Контролерите се предлагат и с редица стандартни програми, които покриват голяма част от възможните приложения. Връзката с периферни устройства се извършва чрез отворени стандартни протоколи, които позволяват лесна интеграция с електромеханичните компоненти в изгражданите системи за управление. Контролерите се предлагат с редица възможни опции– часовник реално време, вградена аларма, отдалечен контрол, RS485 и др. Предлагат се модели с вграден WebServer и слот за SD карта. Това позволява събиране и съхранение на информация (data logging), пълен достъп, контрол и визуализация през Интернет.